Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Dnevna bolnica za psihijatriju

Voditelj dnevne bolnice: Mirela Amižić, dr.med.,spec.psihijatar, psihoterapeut
Odjelni psihijatar: Dragan Puljić, dr.med., specijalist psihijatar
Glavna sestra: Martina Omerhodžić, mag.med.techn.
Kontakt podaci:
Glavna sestra dnevne bolnice: 044/569-218
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dnevna bolnica za psihijatriju, kao samostalna ustrojstvena jedinica, nalazi se u prijemnoj zgradi na prvom katu. Kapacitet joj je 19 stolaca. U dnevnoj bolnici liječe se pacijenti koji pate od anksioznog poremećaja (panika, generalizirana tjeskoba, poremećaji vezani uz stres, somatoformni poremećaj), pacijenti s afektivnim poremećajem bez psihotičnih simptoma (unipolarna depresija, BAP, hipomanija) te pacijenti s poremećajem ličnosti i ponašanja.

Program rada Dnevne bolnice obuhvaća psihijatrijsko liječenje, individualni suport/psihoterapiju, psihofarmakoterapiju, psihoterapijske grupe, psihoedukacijske grupe, edukacijske grupe, tehnike relaksacije, radnu terapiju (okupacijsko-kreativnu i rekreativnu terapiju) i psihodijagnostiku.
Indikaciju za liječenje pacijenata u Dnevnoj bolnici određuje liječnik psihijatar kao nastavak ambulantnog liječenja, prema procjeni psihijatra iz hitne psihijatrijske ambulante ili kao nastavak liječenja nakon akutnog zbrinjavanja u bolničkim uvjetima. Pristup pacijentu je individualan. Liječnik psihijatar postavlja dijagnozu te s pacijentom razvija plan liječenja koji se onda provodi u suradnji sa ostalim članovima tima. Multidisciplinarni tim Dnevne bolnice čine: liječnica psihijatar-subspecijalist psihoterapije, magistra sestrinstava, prvostupnica sestrinstva, radni terapeuti i klinički psiholog. Uz aktivno sudjelovanje u liječenju, koje se odnosi samo na dio dana, pacijentima ostaje vremena za obiteljske i socijalne aktivnosti, što značajno doprinosi kvaliteti života.