Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Dan prava osoba s duševnim smetnjama

Odlukom Hrvatskog Sabora o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, Republika Hrvatska se svrstala među zemlje koje prednjače u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama.
Skrb za osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj ima 130-godišnju tradiciju. Davne 1880. godine, upravo 6. lipnja, naredbom Kraljevske zemaljske vlade usvojen je Statut Kraljevskog zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu, današnje Klinike za psihijatriju Vrapče. Statut je bio prvi dokument u kojem se spominju prava osoba s duševnim smetnjama za vrijeme boravka u instituciji. U njemu se navode pojedina rješenja koja na suvremen i svevremenski način tretiraju prava oboljelih osoba.
Osobe s duševnim smetnjama u svim društvima i svim vremenima imaju specifičnu poziciju. Zbog prirode zdravstvenog stanja ove osobe često nisu u mogućnosti adekvatno se brinuti o svojim pravima i interesima te predstavljaju jednu od najobespravljenijih kategorija bolesnika i ujedno jednu od najobespravljenijih društvenih skupina uopće. U Hrvatskoj postoje kvalitetni zakonski okviri koji štite osobe s duševnim smetnjama, no nepridržavanje zakona i nepostojanje svijesti o potrebi primjene zakona dovodi do činjenice zakinutosti u pravima ovih osoba.
Obilježavanjem dana prava osoba s duševnim smetnjama potiču se društvene i stručne aktivnosti usmjerene na ostvarenje univerzalnih prava i sloboda ovih osoba te ukljanjanje stigmatizirajućih i diskriminirajućih odnosa bilo koje vrste. Također, potiče se šira javnost na prepoznavanje potreba ove društvene skupine te se poziva na pomoć, podršku i sudjelovanje u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK