Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Preventivna akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi

18. lipnja 2017. godine u sklopu proslave „Dana grada Popovače“ Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača, Udruga „Obzorja Nade“ i Caritas Župe „Sv. Alojzija Gonzage“ organizirali su preventivnu akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Akcija se održala za sve građane ispred crkve „Sv. Alojzija Gonzage“u Popovači.