Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Tečaj osposobljavanja medicinskih sestara i tehničara za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama – drugi krug

Započeo je drugi krug osposobljavanja medicinskih sestara i tehničara za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama u suradnji sa Policijskom akademijom. Ovo je jedna u nizu mjera koje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot poduzima kako bi adekvatno educirala svoje djelatnike.
Ovakav način suradnje između Bolnice i Policijske akademije je novina u Hrvatskoj i kao prva ustanova koja je pokrenula ovakvu inicijativu, nadamo se da će se proširiti na razini cijele države u svrhu poboljšanja statusa psihijatrijskih bolesnika.