Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Zdravlje u lokalnoj zajednici

U sklopu trogodišnjeg projekta „Zdravlje u lokalnoj zajednici“ financiranog sredstvima Ministarstva zdravstva, 12. rujna je u Petrinjskoj kući zdravlja održana još jedna u nizu javno zdravstvenih akcija.
Nositelj projekta je Udruga naš život Petrinja, a partneri Grad Petrinja i Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača.
Projekt "Zdravlje u lokalnoj zajednici" ima za cilj podizanje standarda zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici putem pružanja izvaninstitucionalne skrbi. Projektne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju tematskih radionica na temu "Moždani udar", "Dijabetes" , kardiovaskularne bolesti, organizaciju javno zdravstvenih akcija (mjerenje šećera, tlaka, spirometrija, masnoća u krvi, EKG na području grada Petrinje i okolnih ruralnih naselja).
Provode se aktivnosti koje imaju za cilj informiranje šireg građanstva o uzrocima, posljedicama i prevenciji rizičnih bolesti, načinima što boljeg liječenja kod već otkrivene bolesti, te posebice na smanjenje štetnih životnih navika, promovirati zdravo življenje uz nultu toleranciju prema uzrocima bolesti (cigarete, alkohol, pretilost, visok krvni tlak, nedovoljna fizička aktivnost). Preventivnim zdravstvenim pregledima i informiranjem osoba iz ciljnih skupina pomoću aktivnosti u programu pokušavamo utjecati na poboljšanje zdravlja opće populacije, rasterećenje zdravstvenog sustava, dostupnosti i podizanja standarda zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici pod motom "Bolje spriječiti, nego liječiti".