Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Obilježen svjetski dan dijabetesa

Povodom Svjetskog dana dijebetesa 14.11.2017. u Domu kulture u Popovači održana je javnozdravstvena preventivna akcija čija je ovogodišnja tema “Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost”. Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača u suradnji s Udrugom dijabetičara grada Popovače organizirala je aktivnosti s naglaskom na edukaciju, rano otkrivanje i prevenciju komplikacija šećerne bolesti. Svim zainteresiranm građanima djelatnici Bolnice omogućili su besplatno mjerenje razine šećera u krvi, krvnog tlaka i stručne savjete.