Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Trajno usavršavanje socijalnih radnika tijekom 2017. godine - peti sastanak

U sklopu programa trajnog usavršavanja socijalnih radnika, služba za socijalni rad održala je peti sastanak 28.studenog 2017. godine, a ujedno i posljednji sastanak u ovoj godini.
Tijekom jutarnjih sati, kolegice iz suradnih centara za socijalnu skrb, obišle su svoje štićenike s prigodnim poklonima za nadolazeće blagdane. Stručna predavanja bila su zanimljiva, a dugotrajna i aktivna rasprava razvila se kod prikaza istraživanja društveno korisnog rada korisnika ZMN-e i njihovog zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Sastanku su prisustvovali 80-ak kolega i kolegica iz suradnih centara, domova i bolnica. Uz prigodne čestitke za nadolazeće blagdane, domjenak i druženje završili smo naš peti stručni sastanak.