Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Trajno usavršavanje socijalnih radnika tijekom 2017. godine - peti sastanak

U sklopu programa trajnog usavršavanja socijalnih radnika, služba za socijalni rad održala je peti sastanak 28.studenog 2017. godine, a ujedno i posljednji sastanak u ovoj godini.
Tijekom jutarnjih sati, kolegice iz suradnih centara za socijalnu skrb, obišle su svoje štićenike s prigodnim poklonima za nadolazeće blagdane. Stručna predavanja bila su zanimljiva, a dugotrajna i aktivna rasprava razvila se kod prikaza istraživanja društveno korisnog rada korisnika ZMN-e i njihovog zapošljavanja u lokalnoj zajednici. Sastanku su prisustvovali 80-ak kolega i kolegica iz suradnih centara, domova i bolnica. Uz prigodne čestitke za nadolazeće blagdane, domjenak i druženje završili smo naš peti stručni sastanak.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK