Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Zahvalnica NEUROPSHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i prim. Marini Kovač, dr. med.

Predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Petrinje g. Darko Dumbović uručio je zahvalnicu prim. Marini Kovač, dr. med. i NEUROPSHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA za pomoć u provedbi manifestacije „DANI SJEĆANJA 1991.-2017.“ kao i dugogodišnju suradnju u brizi za zdravlje hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK