Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Održana akcija upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica

Dana 07. veljače 2018. godine održana je akcija za upis u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akcija je održana u Petrinjskoj kući zdravlja u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina. Kroz 2 sata, koliko je trajala akcija, prikupljena su 32 uzorka krvi. Akciju su podržali i djelatnici Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK