Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Održana akcija upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica

Dana 07. veljače 2018. godine održana je akcija za upis u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Akcija je održana u Petrinjskoj kući zdravlja u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina. Kroz 2 sata, koliko je trajala akcija, prikupljena su 32 uzorka krvi. Akciju su podržali i djelatnici Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot.