Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

ZAPOČELA S RADOM DNEVNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU U DOMU ZDRAVLJA SISAK CAPRAG

Dnevna bolnica za psihijatriju započela je s radom 1. veljače 2018. godine u Domu zdravlja Sisak na lokaciji Željezara. U početku se radilo s 15 pacijenata, a obzirom na veliku zainteresiranost za ovaj vid liječenja broj pacijenata kontinuirano raste.

 

Otvaranjem dnevne bolnice omogućili smo bolju dostupnost ambulantnog liječenja na nivou naše Županije.

 

Program Dnevne bolnice obuhvaća psihijatrijsko liječenje, individualni suport/psihoterapiju psihofarmakoterapiju, psihoterapijske grupe, psihoedukacijske grupe, edukacijske grupe, radnu terapiju (okupacijsko-kreativnu i rekreativnu terapiju). Multidisciplinarni tim Dnevne bolnice čine: liječnica psihijatar-subspecijalist psihoterapije, magistra sestrinstva, prvostupnica sestrinstva te radni terapeuti.

 

Radom Dnevne bolnice izraženo je veliko zadovoljstvo korisnika usluga što ide u prilog poboljšanju kvalitete i unapređenja razvoja psihijatrije u zajednici.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK