Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Dana 10. listopada, 2018. godine obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tim povodom Uspješno su provedene aktivnosti u radionicama Radne terapije, u socioterapijskim grupama s naglaskom na promociju mentalnog zdravlja, te cjelodnevni programi u Socioterapijskom klubu usmjereni na razvoj kognitivnih, perciptivnih te socijalnih sposobnosti u kojima je sudjelovao velik broj naših pacijenata.