Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u RH u posjetu bolnici

 Dana 30.10.2018.g. u radnom sastanku u našoj ustanovi su bili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije u RH, u okviru projekta "Kvaliteta skrbi i implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u ustanovama za osobe s mentalnim poremećajima (KOPOSI)". Radna skupina je razmatrala aspekte prava i skrbi u pet točaka: Tema 1. Pravo na primjereni životni standard; Tema 2. Pravo na uživanje najvišeg dostupnog standarda tjelesnog i mentalnog zdravlja; Tema 3. Pravo na ostvarivanje poslovne sposobnosti i pravo na osobnu slobodu i sigurnost osobe; Tema 4. Sloboda od mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja; Tema 5. Pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Dogovorena je daljnja suradnja, a konstruktivne ideje i prijedlozi će odmah biti uključeni u poboljšanje svakodnevnog rada i života u našoj ustanovi, na dobrobit pacijenata i korisnika naših usluga.

View the embedded image gallery online at:
http://npbp.hr/548-who#sigProIda70ab25327