Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Predavanje "Znanjem protiv raka dojke"

Dana 26.listopada 2018. u prostorijama Gradsko društvo Crvenog križa Glina održano je predavanje na temu raka dojke. Edukaciju je organizirao Crveni križ Grada Gline i Specijalistička ginekološka ordinacija dr. Sanje Štingl Vlašić.

Uvodno predavanje kao i važnost samokontrole održala je dr. Sanja Štingl Vlašić. O Nacionalnom programu probira žena i mamografskih pregleda u Sisačko-moslavačkoj županiji govorila je dr. Sonja Pajtlar, naglasivši da uspješnost akcije je ukoliko se odazove 80% pozvanih žena.

 

Predsjednica Europa Donna Hrvatske Doc. dr.sc. Vesna Ramljak je opširno govorila o dijagnostici i metodama liječenja koji su dostupni u Hrvatskoj. Naglasila je da je vrlo važan odaziv žena na pregled u sklopu Nacionalnog programa. Cilj je što ranije otkriti ovu bolest i smanjiti smrtnost pa je o raku dojke potrebno govoriti kroz cijelu godinu. Na kraju predavanja svi prisutni su imali mogućnost napraviti na lutki samopregled koji bi trebala napraviti svaka žena. Predavanju su prisustvovale i djelatnice bolnice Danijela Čukelj, dipl.med.techn. i Jasmina Kovačević, dipl.med.techn.