Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Održano dobrovoljno darivanje krvi

Dana 2. studenog 2018. godine u prostorijama bolničkog restorana u organizaciji sa Crvenim križem održano je dobrovoljno darivanje krvi za djelatnike bolnice i ostale građane. Odaziv je bio odličan, što znači da će ovom nadasve humanom gestom mnogi životi biti spašeni. Zahvaljujemo se svima koji su sudjelovali u ovoj hvale vrijednoj akciji.