Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Posjet djelatnika Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Klinike za psihijatriju Zagreb

Djelatnici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Klinike za psihijatriju Zagreb na poziv ravnateljice prim. Marine Kovač, dr. med. dana 30. studenog 2018. godine posjetili su NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

Ravnateljica i dr. Sanja Hrastić upoznale su nazočne predstavnike Klinike, prof. dr. sc. Dalibora Karlovića zajedno sa suradnicima, doc. dr. sc. Antom Silić, doc. dr. sc. Brankom Vidrih, doc. dr. sc. Majom Vilibić te medicinskim sestrama i tehničarima, s radom bolnice te su razmijenili iskustva i primjere dobre prakse. Održan je stručni sastanak uz obilazak odjela i ambulanti.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK