Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Stručni sastanak u Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb

U okviru stručne suradnje Klinike za psihološku medicinu KBC Zagreb i Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača u Klinici za psihološku medicinu održan je 18.12.2018. godine stručni sastanak na kojem je prim. Marina Kovač dr. med. održala predavanje „Rehabilitacija u psihijatriji - novi izazov za psihijatrijsku bolnicu“. Naglasak je bio na rehabilitaciji psihijatrijskog bolesnika kao novom izazovu s kojim se psihijatrijska bolnica susreće u svom radu. Prikazan je i video uradak „Glazbena terapija u socijalnoj rehabilitaciji forenzičnih pacijenata“, koji je predstavila psihijatrica Sanja Hrastić, dr. med..
Stručnom sastanku nazočili su i liječnici specijalisti psihijatri naše bolnice, prim.mr.sc. Goran Tošić, dr. med., Anamarija Milun, dr. med..