Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Stručni sastanak u Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb

U okviru stručne suradnje Klinike za psihološku medicinu KBC Zagreb i Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača u Klinici za psihološku medicinu održan je 18.12.2018. godine stručni sastanak na kojem je prim. Marina Kovač dr. med. održala predavanje „Rehabilitacija u psihijatriji - novi izazov za psihijatrijsku bolnicu“. Naglasak je bio na rehabilitaciji psihijatrijskog bolesnika kao novom izazovu s kojim se psihijatrijska bolnica susreće u svom radu. Prikazan je i video uradak „Glazbena terapija u socijalnoj rehabilitaciji forenzičnih pacijenata“, koji je predstavila psihijatrica Sanja Hrastić, dr. med..
Stručnom sastanku nazočili su i liječnici specijalisti psihijatri naše bolnice, prim.mr.sc. Goran Tošić, dr. med., Anamarija Milun, dr. med..

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK