Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Edukativno predavanje o prevenciji moždanog udara i specifičnosti moždanog udara kod žena

“Dan crvenih haljina”
Petak, 1. veljače 2019.
Dom kulture Popovača
17.00h

 

Edukativno predavanje o prevenciji moždanog udara i specifičnosti moždanog udara kod žena

"Svake godine moždani udar ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke.

Iznimno je važno biti svjestan čimbenika rizika te poduzeti odgovarajuće mjere koje smanjuju šanse za nastanak moždanog udara."

 

PREDAVAČ:
dr.med. Valentina Vrabec Barta, spec. neurolog