Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Održano dobrovoljno darivanje krvi

Dana 31. siječnja 2019. godine u prostorijama bolničkog restorana u organizaciji sa Crvenim križem održano je dobrovoljno darivanje krvi za djelatnike bolnice i ostale građane Popovače.