Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Održana radionica s članovima radnih skupina koje su uključene u provođenje projekta Svjetske zdravstvene organizacije

Dana 25. veljače 2019. godine u našoj ustanovi održana je radionica s članovima radnih skupina koje su uključene u provođenje projekta Svjetske zdravstvene organizacije (SZO): Kvaliteta skrbi i implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u ustanovama za osobe s mentalnim poremećajima. Radionicu je vodila prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić. Uključivanjem u ovaj projekt bolnica želi poboljšati kvalitetu liječenja i dati podršku oboljelima od mentalnih poremećaja.