Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

11th EANN Quadrennial Congress and SBNS Spring Meeting 2019

Europska asocijacija medicinskih sestara u neuroznanosti (EANN) u suradnji sa Britanskom asocijacijom medicinskih sestara u neuroznanosti (BANN) organizirala je 11. Kongres EANN-a u Manchesteru u Velikoj Britaniji od 19. do 22. ožujka 2019.g. Ovaj kongres je organiziran u suradnji sa Društvom britanskih neurokirurga (SBSN) u nadi da će ova suradnja potaknuti više ovakvih događaja u budućnosti.

Kongresu su prisustvovali i članovi Svjetske asocijacije medicinskih sestara u neuroznanosti (WFNN) kao i članovi Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN).

Iz Republike Hrvatske aktivno je sudjelovalo 15 med.sestara sa 7 postera i 5 održanih predavanja. Velika nam je čast što je po prvi puta ovakvom događaju prisustvovala i med.sestra iz naše ustanove.

Josipa Kurtović, dipl.med.techn., iz Poliklinike za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku, a koja je ujedno i član predsjedništva UMSTHN – a, održala je predavanje na temu „Nursing documentation – tool for quality improvement in thrombolytic treatment“. Ovo predavanje je rezultat retrospektivne studije provedene kod bolesnika kod kojih je primijenjena terapija za akutni ishemijski moždani udar.

Josipi i svim njezinim kolegicama i kolegama želimo još jednom iskrene čestitke i uspješan daljnji rad!

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK