Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Katolička udruga „Kap dobrote“ u posjeti našim bolesnicima

U korizmeno vrijeme Katolička udruga „Kap dobrote“ već nekoliko godina za redom posjećuje naše bolesnike. Tijekom posjeta 29.03.2019. molio se križni put te su se svim bolesnicima podijelili prigodni pokloni, kava i sokovi. Ovakvi susreti su od posebnog značenja za naše bolesnike. Zahvaljujemo volonterima što su posjetili našu bolnicu.