OBAVIJEST o psihološkom testiranju, razgovoru i provjeri znanja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 22.08.2017.

 

OBAVIJEST

 

Obavještavamo kandidate Josipu Kos, Karolinu Kumpar, Luku Žirkovića, Mateja Marijanovića i Filipa Beronića, da će se psihološko testiranje, razgovor i provjera znanja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršiti dana 23.08.2017. godine (srijeda) u 08,00 sati u Upravi bolnice, soba za sastanke broj 16.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK