ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za medicinsku sestru-tehničara