NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

Broj: DA/SP 2176-128-02-3293/17
Popovača, 13.9.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/17-03/50, URBROJ: 534-03-2-1/4-17-12 od 14. kolovoza 2017. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

  • FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Završena srednja škola za farmaceutskog tehničara/tehničarku

Ponudi treba priložiti:

  • Životopis - Presliku domovnice
  • Presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
  • Prosjek ocjena tijekom školovanja
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA   

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK