NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

Broj: DA/SP 2176-128-02-3293/17
Popovača, 13.9.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA i suglasnosti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske KLASA: 100-01/17-03/50, URBROJ: 534-03-2-1/4-17-12 od 14. kolovoza 2017. godine, ravnateljica NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J
za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

  • FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA – PRIPRAVNIK – 1 kandidat

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Završena srednja škola za farmaceutskog tehničara/tehničarku

Ponudi treba priložiti:

  • Životopis - Presliku domovnice
  • Presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
  • Prosjek ocjena tijekom školovanja
  • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se psihološko testiranje i razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti testiranju i razgovoru, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Poziv na razgovor i testiranje biti će objavljen na internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA: www.npbp.hr. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u NEUROPSIHIJATRIJSKU BOLNICU DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, Jelengradska 1, 44317 Popovača, u roku od 10 dana od dana objave natječaja na WEB stranici Bolnice. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa».

 

 

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA