OBAVIJEST o psihološkom testiranju, razgovoru i provjeri znanja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 13.11.2017.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se slijedeći kandidati:

1. Dario Županić
2. Nataša Marušić Svilković
3. Matej Juratovac
4. Dona Ermakora
5. Saša Vujnović

 

da će se psihološko testiranje, razgovor i provjera znanja, vještina i sposobnosti za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršiti dana 14.11.2017. godine (utorak) u 08,00 sati u Upravi bolnice, soba za sastanke broj 16.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK