POZIV na psihološko testiranje i razgovor za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA

DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Popovača, 28.11.2017.

O B A V I J E S T

Obavještavaju se slijedeće kandidatkinje:

  1. Prim.mr.sc. Elvira Koić, dr.med.
  2. Suzana Junaci, dr.med.

da će se psihološko testiranje za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto doktor medicine specijalist psihijatrije izvršiti dana 30.11.2017. godine u 11,00 sati, a razgovor s Povjerenstvom istog dana u 12,30 sati, sve  u zgradi Uprave Bolnice, soba za sastanke broj 16.   

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK