POZIV na razgovor za prijam na obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2 (dva) magistra/e psihologije

URBROJ: 2176-128-02-1658/18
Popovača, 15.5.2018.

 

P O Z I V

 

 

 

Na razgovor za prijam na obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za 2 (dva) magistra/e psihologije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA po natječaju objavljenom na web stranici Bolnice i u Zavodu za zapošljavanje dana 30.4.2018. godine.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave pozivaju se na razgovor dana 18.5.2018. godine (petak) u 8,30 sati u sobi za sastanke (soba broj: 16 ), zgrada uprave Bolnice, kako slijedi:

 

  1. Anamarija Parić
  2. Lidija Kunštek
  3. Tamara Bešenić
  4. Jelena Jureta
  5. Kristina Karasman

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK