POZIV za psihološko testiranje, razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina - medicinska sestra/tehničar

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 16.10.2018.

POZIV

 

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 19.10.2018 . godine (petak) u 9,30 sati u restoranu Bolnice, za kandidate koji su ispunili formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, kako slijedi:

1. Ivana Tutić
2. Mirela Varga
3. Domagoj Đođo
4. Anamarija Petrović
5. Lorena Kumpar
6. Ivana Mikulčić
7. Tamara Meaški
8. Antonia Jelaš
9. Ivan Jukić
10. Filip Čavlina
11. Borna Stuparić
12. Paula Rajter
13. Monika Hibl
14. Sindi Milić

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 19.10.2018 . godine (petak) u 11,00 sati u restoranu Bolnice, kako slijedi:

1. Petra Marcinek Jelaš
2. Ivana Tutić
3. Mirela Varga
4. Domagoj Đođo
5. Anamarija Petrović
6. Lorena Kumpar
7. Tihana Kuzmić
8. Tena Židak
9. Ivana Mikulčić
10. Tamara Meaški
11. Antonia Jelaš
12. Ivan Jukić
13. Filip Čavlina
14. Borna Stuparić
15. Paula Rajter
16. Monika Hibl
17. Sindi Milić

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK