POZIV za psihološko testiranje, razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina - prvostupnik/ca radiološke tehnologije - pripravnik

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 16.10.2018.

POZIV

 

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto prvostupnik/ca radiološke tehnologije - pripravnika u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 19.10.2018 . godine (petak) u 9,30 sati u restoranu Bolnice, za kandidatkinju koja je ispunila formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu i to:

1. Mateja Škrinjarić

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatkinjom koja ispunjava formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koja je dostavila potpunu i pravovremenu prijavu, te izvršila psihološko testiranje izvršit će se istog dana 19.10.2018. godine (petak) u 13,00 sati u sali za sastanke (soba br. 16) u zgradi Uprave Bolnice.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK