ODLUKA o odabiru pristupnika za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz psihijatrije

psih1018