ODLUKA o odabiru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme MAGISTAR-A SESTRINSTVA/DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

odluka