POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 13. ožujka 2019.

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto spremač/ica u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 15. ožujka 2019. godine (petak) u 8,00 sati u restoranu Bolnice, za kandidate koji su ispunili formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, kako slijedi:

 

 1. Nikolina Turina                                                                              
 2. Sandra Bošnjak
 3. Matea Matić
 4. Marijana Hajek
 5. Lidija Benc
 6. Vesna Miša
 7. Anita Poljak
 8. Jasenka Klarić
 9. Tanja Bokor
 10. Kristina Matušin
 11. Jasmina Matušin
 12. Antonija Furjan
 13. Romana Roc
 14. Sanela Barber
 15. Danijela Šulek
 16. Alena Janković
 17. Ana Pavličević
 18. Mira Mišković
 19. Sanja Čaušević
 20. Ana Božić

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 15. ožujka 2019. godine (petak) u 9.30 sati u restoranu Bolnice, kako slijedi:

 1. Valentina Lukšić
 2. Nikolina Turina                                                                            
 3. Sandra Bošnjak
 4. Matea Matić
 5. Marijana Hajek
 6. Lidija Benc
 7. Vesna Miša
 8. Anita Poljak
 9. Jasenka Klarić
 10. Tanja Bokor
 11. Kristina Matušin
 12. Jasmina Matušin
 13. Antonija Furjan
 14. Romana Hat
 15. Romana Roc
 16. Brankica Petreković
 17. Sanela Barber
 18. Danijela Šulek
 19. Alena Janković
 20. Snježana Kolberger
 21. Ivanka Ćorković
 22. Ana Pavličević
 23. Marica Markotić
 24. Mira Mišković
 25. Sanja Čaušević
 26. Ana Božić