POZIV na psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Popovača, 6. rujna 2019

POZIV

Psihološko testiranje za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto prvostupnika fizioterapije u NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, izvršit će se dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) u 8,00 sati u restoranu Bolnice, za kandidate koji su ispunili formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, kako slijedi:

1. Ana Hrabar
2. Jan Nekvapil
3. Martina Komerički
4. Tena Kesegić
5. Josipa Tremac
6. Valentina Orešković
7. Ana Slakoper
8. Karla Rožanković
9. Barbara Fritz

Razgovor i provjera znanja, sposobnosti i vještina s kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja za prijem u radni odnos i koji su dostavili potpune i pravovremene prijave, te izvršili psihološko testiranje izvršit će se istog dana 11. rujna 2019. godine (srijeda) nakon psihološkog testiranja u restoranu Bolnice kako slijedi:

1. Ana Hrabar
2. Jan Nekvapil
3. Martina Komerički
4. Tena Kesegić
5. Josipa Tremac
6. Valentina Orešković
7. Ana Slakoper
8. Karla Rožanković
9. Barbara Fritz
10. Mirela Varga