Zavod za forenzičku psihijatriju

Koordinator Zavoda:
Prof. dr. sc. Tija Žarković Palijan, prim. dr. med., specijalist psihijatar, subspecijalist forenzičke psihijatrije, subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti

 

Izgradnja Zavoda za liječenje i čuvanje abnormalnih delikvenata započeta je odlukom Sabora RH i koji nikada nije dovršena. Prvi forenzično psihijatrijski pacijenti smješteni su u Bolnicu u Popovači još 1963 godine, te postoji forenzično psihijatrijsko iskustvo u ustanovi nešto više od 40-ak godina.
Zavod za forenzičnu psihijatriju čini pet sudsko psihijatrijskih odjela sa 200 postelja odobrenih od Ministarstva zdravstva RH. Svaki četvrti bolesnik u našoj ustanovi je forenzično psihijatrijski pacijent. Zavod za forenzičku psihijatriju je najveća ustanova za tretman neubrojivih osoba na području Republike Hrvatske, a zatim slijede KB Vrapče te specijalne bolnice na Rabu i Ugljanu.
Forenzično psihijatrijski pacijenti su specifična grupa bolesnika koji zbog svoje bolesti zahtijevaju pojačan tretman jer se radi o osobama koje su pod utjecajem psihopatoloških doživljaja počinili i/ili čine kaznena djela. Svi pacijenti su odlukom suda oglašeni neubrojivim jer su ostvarili obilježja kaznenog djela i društveno su opasni u takvoj mjeri da im je potreban prisilni smještaj prema čl. 50 ZZODS-a u specijaliziranoj psihijatrijskoj ustanovi. Sveobuhvatni tretman bolesnika uključuje farmakoterapiju, psihoterapiju, socioterapiju te niz rehabilitacijskih i resocijalizacijskih programa koji se koriste za otpust bolesnika. Na Zavodu se provodi i vještačenje odraslih i djece u kaznenom i građanskom pravu. Znanstveno publicistički rad temeljen je na iskustvima u forenzičnoj praksi i publiciran je u knjigama koje smo uredili i izdali pod naslovom “ Iz forenzičke psihijatrije” te “ Iz forenzične psihijatrije 2 i 3”. One uključuju poglavlja iz socijalne psihopatologije, aspekte vještačenja te tretman forenzičnih pacijenta. Knjige služe kao priručnik iz forenzične psihijatrije za psihijatre, psihologe, i druge struke koji sudjeluju u forenzično -psihijatrijskim postupcima. Godišnje objavljujemo više radova u našim i inozemnim časopisima. Sudjelujemo kao dio nastavne baze za vježbe drugim fakultetima.

  

Zavod za forenzičku psihijatriju - projekt vrijedan 16,5 milijuna €

forenzikRekonstrukcija i dogradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju, prvi je projekt koji je u potpunosti pripremljen po modelu JPP - javno privatnog partnerstva u skladu sa zakonom o JPP. Novi Zavod prostirat će se na 17.000 m2, a ispunjavat će sve definirane standarde forenzičke psihijatrije. Ovim modelom upravljanja građevinom, gdje privatni partner preuzima obvezu financiranja rekonstrukcije, dogradnje, opremanja i održavanja u periodu ugovornih 27 godina (2 godine izgradnje i 25 godina održavanja), zadržava se visoka kvaliteta građevine, što omogućava upravi bolnice usmjeravanje isključivo na poboljšanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.