Sudjelovanje na 2 .međunarodnoj izložbi "Moslavačke minijature"