LJUBIČASTI TJEDAN 20. – 27. ožujka 2023.

LJUBIČASTI TJEDAN 20. – 27. ožujka 2023.

20. – 27. ožujka obilježavamo Ljubičasti tjedan i pružamo podršku osobama s epilepsijom.

Epilepsija je najčešća neurološka bolest. Smatra se da u svijetu više od 50 milijuna ljudi boluje od te bolesti koja je još uvijek nedovoljno poznata.