Učešće na Međunarodnoj spec.školi "Vršnjačko i obiteljsko nasilje i bolesti ovisnosti" 12-13.svibnja 2023. /ECPD Pula

Učešće na Međunarodnoj spec.školi "Vršnjačko i obiteljsko nasilje i bolesti ovisnosti" 12-13.svibnja 2023. /ECPD Pula

EU centar za mir i razvoj Sveučilišta za mir Ujedinjenih naroda (ECPD), u okviru Međunarodnog programa 12-13 svibnja 2023.g.je organizirao XIV. ECPD Međunarodnu specijalističku školu „Suvremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji ovisnosti“ s glavnom temom „Vršnjačko i obiteljsko nasilje te bolesti ovisnosti“.„Živimo u kulturi i vremenu u kojemu je nasilje sastavni dio života. Iako nasilje nije novi problem, spoznaje o razornim učincima obiteljskog nasilja postale su nam dostupne tek u drugoj polovici 20. stoljeća, a posljednjih godina je i istraživanje vršnjačkog nasilja poprimilo široke razmjere. Najčešće žrtve nasilja u obitelji su djeca, žene i starije osobe. Zlostavljanje djece u bilo kojem obliku djeluje na sve aspekte djetetova razvoja, od tjelesnog zdravlja, intelektualnog i emocionalnog razvoja pa sve do psihičkog funkcioniranja i socijalnih vještina. Najčešće posljedice po mentalno zdravlje zlostavljanih osoba su depresija, posttraumatski stresni poremećaj, zloporaba sredstava ovisnosti te nisko samopoštovanje, stoga je od iznimne važnosti progovarati o problemima svih vrsta nasilja i ovisnosti kako bi se isti što bolje prevenirali“, čulo se na otvaranju stručnog skupa koji je pozdravila dr.sc.I.Močenić,zamjenica gradonačelnika grada Pule u pulskoj Komunalnoj palači. Odvijanje skupa s dugogodišnjim odvijanjem u Prostoru ECPDa podržava Nacionalni institut za javno zdravstvo Italije, Nacionalna škola za javno zdravstvo Grčke, Zdravstvena mreža Jugoistočne Europe (SEEHN), Hrvatsko liječničko društvo – Društvo za ovisnosti, Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije, Ured za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije i Međunarodni centar za integrativnu medicinu,Uz dugogodišnji angažman u radu Škole voditelja prof. dr. Zorana Zoričića, ujedno šefa Referentnog centra MZ RH za ovisnosti, KBC „Sestre Milosrdnice“ Zagreb, učesnici skupa su ugledni profesori, liječnici, psiholozi, sociolozi, kriminolozi i dr.stručnjaci iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Australije, Švicarske i dr.zemalja. Fokus stručnjaka na ovisnost i širu problematiku vezanu uz fenomen ovisnosti u svim njenim pojavnostima(ovisnosti o alkoholu, drogama, internetu, kocki..)i porast nasilničkih oblika ponašanja, rizika za obiteljsku dinamiku i rad odg.obrazovnih ustanova, bila je prilika je za iznošenje recentnih spoznaja,rezultata istraživanja, razmjene iskustava i jačanja suradnje profesionalaca i ustanova u području prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti ovisnosti.

Drugu godinu za redom, kao pozvana predavačica, iskustva rada u ustanovi u svojstvu kliničke psihologinje Dnevne bolnice za alk.i druge ovisnosti i terapeutkinje žena izloženih nasilju, iznijela je prof Jasminka Matić, mr.spec.