Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača  obilježila je nacionalni Tjedan mozga – 11. – 17. ožujka 2024.g.

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA OBILJEŽILA JE NACIONALNI TJEDAN MOZGA – 11. – 17. ožujka 2024.g.

Od 11. do 17. ožujka 2024.g. u Hrvatskoj se obilježava Tjedan mozga uz ovogodišnju temu „Iza kulisa našeg uma“.

Povodom obilježavanja Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača, uz svakodnevne edukacije i podjelu promotivnih materijala, organizirala je edukativno interaktivno predavanje za učenike četvrtog razreda Osnovne škole Zorka Sever. Tomislav Baica, dr. med. specijalist neurolog, subspec. epileptolog, liječnik Poliklinike za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku naše bolnice približio je tu temu učenicima mlađe dobne skupine kako bi ih upoznao s funkcijama mozga i pobudio želju prema istraživanju. Učenici četvrtog razreda s velikim zanimanjem popratili su predavanje te aktivno sudjelovali u razgovoru nakon predavanja.