Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Projekt Zavoda za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

KATALOG INFORMACIJA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003, 144/2010) Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača je ustrojila i izradila Katalog informacija.
Namjena Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Bolnica. Korisnik prava na informaciju (domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Bolnici.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:
Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot, 44317 Popovača, Jelengradska 1 ili elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi i popunjava Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na web-stranici Bolnice.

Usmeno postavljen zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Bolnice. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 044/ 569-274 i putem telefaxa broj 044/ 679-005.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev proslijediti ćemo u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Katalog informacija 
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Odluka o ustrojavanju kataloga
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama


Izvješća:


SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ivana Bočkor, mag.rel.int.et.dip.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK