Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Katalog pretraga laboratorijskih usluga

Pretrage:

Alanin amino transferaza( ALT)
Albumin u urinu
Alkalna fosfataza (ALP)
Amilaza (serum) (AMS)
Amilaza (urin)
Analiza urina
Bilirubin konjug.
Bilirubin ukupni
C-Reaktivni protein
Diferencijalna krvna slika
Elektroforeza proteina (serum)
Feritin
Fosfat anorganski (serum)
Fosfat anorganski (urin)
T3 (trij odtironin, slobodan)
IT4 (tiroksin, slobodan)
y-Glutamil ransferaza (GGT)
Glukoza (serum, plazma,)
Hemoglobin Alc
Kalcij (Ca) (serum)
Kalcij (urin)
Kalij (serum)
Kalij (urin)
Karcinoembrionalni antigen(CEA)
Klirens endogenog kreatinina (računski)
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL (računski)
Kolesterol, ukupni
Kompletna krvna slika
Kreatin - kinaza
Kreatinin u urinu
Kreatinin u serumu
Laktat - dehidrogenaza
Litij
Mikroalbumin
Natrij (serum)
Natrij (urin)
Okultna krv u stolici
Proteini, ukupni (serum)
Proteini, ukupni (urin)
Retikulociti
Sedimentacija eritrocita
TIBC (računski)
Trigliceridi
TSH (tireotropin)
UIBC
Urati (Mokraćna kiselina-serum)
Urati (Mokraćna kiselina- urin)
Ureja
Željezo
Protrombinsko vrijeme(PV)
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme(APTV)
Fibrinogen 

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK