Tečaj osposobljavanja medicinskih sestara i tehničara za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama

U svrhu poboljšanja kvalitete skrbi i sigurnosti naših pacijenata, a u suradnji sa Policijskom akademijom, pokrenuli smo tečaj osposobljavanja medicinskih sestara i tehničara za primjenu mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama. Ovo je jedna u nizu mjera koje Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot poduzima kako bi adekvatno educirala svoje djelatnike. Ovakav način suradnje između Bolnice i Policijske akademije je novina u Hrvatskoj i kao prva ustanova koja je pokrenula ovakvu inicijativu, nadamo se da će se proširiti na razini cijele države u svrhu poboljšanja statusa psihijatrijskih bolesnika.