Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Opća priprema za laboratorijsku dijagnostiku

Priprema za vađenje krvi:

dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
• poslije 22 sata uvečer, dan prije uzimanja uzorka krvi, ne uzimati hranu (biti natašte), ne konzumirati alkohol, ne pušiti
preporuka je izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne 48 sati prije uzimanja uzorka krvi
• za redovite pretrage uzorak krvi uzeti od pacijenta ujutro između 7 i 10 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika