PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013, 85/2015, 69/2022).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje i informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija u smislu Zakona je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. Predmet prava na pristup informacijama nisu informacije koje predstavljaju tajnu te pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva NEUROPSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI DR. IVAN BARBOT POPOVAČA.

Pisani zahtjev mora sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

NPB ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/2014, 15/2014, 141/2022)

Obrasci za preuzimanje:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama može se ostvariti pisanim putem na adresu NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA, 44317 Popovača, Jelengradska 1 ili elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će službenica za informiranje svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama NPB ili putem telefona na broj 044/569-274.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji NPB će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.


Odluka o imenovanju službenice za informiranje


Izvješća:


SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.