KATALOG INFORMACIJA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015, 69/2022 ) Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača je ustrojila i izradila Katalog informacija.
Namjena Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Bolnica. Korisnik prava na informaciju (domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Bolnici.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:
Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot, 44317 Popovača, Jelengradska 1 ili elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi i popunjava Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na web-stranici Bolnice.

Usmeno postavljen zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 8,00 do 10,00 sati u prostorijama Bolnice. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 044/ 569-274 i putem telefaxa broj 044/ 679-005.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev proslijediti ćemo u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Katalog informacija 
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Odluka o ustrojavanju kataloga
Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama


Izvješća:


SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.