Trajno usavršavanje socijalnih radnika tijekom 2018. godine

Uz podršku ravnateljice Prim. Marine Kovač, dr.med., Služba za socijalni rad NPB Dr. Ivan Barbot Popovača nastavlja s programom trajnog usavršavanja socijalnih radnika u 2018. godini.

Prvi sastanak održali smo 24.4.2018. godine u 13h. Edukaciji su nazočili kolegice i kolege iz suradnih centara za socijalnu skrb, domova za bolesne odrasle osobe i OB-a.

Prvu temu "Obiteljska medijacija kao socijalna usluga", prezentirala je kolegica Sanja Tkačić Fajt, mag.act.soc. iz CZSS Ludbreg.

Drugu temu su prezentirale kolegice iz Doma za odrasle osobe Lobor grad, Karolina Martinuš, dip.soc.rad. i Dijana Fijačko, dipl.soc.rad., s temom "Pravo na privatnost korisnika usluga u ustanovama socijalne skrbi". Skupu je nazočilo 100-ak kolega i kolegica.

Teme su bile edukativne i zanimljive, što je rezultiralo aktivnom i konstruktivnom raspravom. Skup smo završili zajedničkim druženjem.