Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

Održana radionica s članovima radnih skupina koje su uključene u provođenje projekta Svjetske zdravstvene organizacije

Održana  radionica  s članovima radnih skupina koje  su uključene u provođenje projekta Svjetske zdravstvene organizacije

Dana 25. veljače 2019. godine u našoj ustanovi održana je radionica s članovima radnih skupina koje su uključene u provođenje projekta Svjetske zdravstvene organizacije (SZO): Kvaliteta skrbi i implementacija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u ustanovama za osobe s mentalnim poremećajima. Radionicu je vodila prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić. Uključivanjem u ovaj projekt bolnica želi poboljšati kvalitetu liječenja i dati podršku oboljelima od mentalnih poremećaja.

 

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika

infopac

3q2020