Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

Stručno-znanstveni skup za liječnike, dijetetičare/nutricioniste, medicinske sestre i ostale zdravstvene djelatnike uključene u skrb o prehrani bolesnika

 Stručno-znanstveni skup za liječnike, dijetetičare/nutricioniste, medicinske sestre i ostale zdravstvene djelatnike uključene u skrb o prehrani bolesnika

5. DANI BOLNIČKE PREHRANE – TEMA: ŠEĆERNA BOLEST

Na ovogodišnjim danima bolničke prehrane brojni stručnjaci izlagali su svoja predavanja vezana uz terapiju, prehranu, komplikacije i prevenciju kod šećerne bolesti.

Predstojnik Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, doc.dr.sc. Dario Rahelić u svojem predavanju govorio je o broju oboljelih od šećerne bolesti, te o troškovima liječenja u svijetu i u Hrvatskoj. Izlagao je o komplikacijama kod šećerne bolesti; u najvećem postotku su to povišeni arterijski tlak i dislipidemija koje značajno povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti (prvi uzrok smrtnosti kod osoba sa šećernom bolesti).

Nadalje, predstavnici ostalih kliničkih bolničkih centara predavali su o dijabetesu i debljini, o steroidnom dijabetesu, inzulinskim pumpama.

Voditeljica službe za prehranu i dijetetiku KBC-a Zagreb, Eva Pavić predavala je o prehrani kod šećerne bolesti- o novim pristupima i novim smjernicama.
Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, ŽB Čakovec, KB Dubrava i KBC Zagreb prikazali su rad svojih dnevnih bolnica.

 

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika