Edukacija o problematici seksualnog nasilja i primjeni Protokola o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja

Edukacija o problematici seksualnog nasilja i primjeni Protokola o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja

U prostoru Dnevne bolnice za alkoholizam dana 24.travnja 2019.godine održana je prva edukacija u sklopu projekta kontinuirane izobrazbe stručnog osoblja o problematici seksualnog nasilja i primjeni Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

U svojstvu koordinatorice projekta klinički psiholog Jasminka Matić, mr.spec. organizirala je predavanje kojem su se odazvale predstavnice "Ženske sobe- Centra za seksualna prava"

iz Zagreba psihologinja Maja Mamula, dr.sci i pravnica Udruge g. Anamaria Drožđan Kranjčec dipl.iur.

Predavanju su prisustvovale brojne kolegice i kolege u interdisciplinarnom sastavu; med.sestre i tehničari, socijalni radnici, psiholozi i psihijatri.
Nakon zanimljivih sadržaja predavanja su imali priliku postavljati pitanja i izmijeniti korisna iskustva. S velikom su pažnjom pratili iskustva tima "Ženske kuće"koja u osnaživanju žena-žrtava seksualnog nasilja djeluje već 17 godina i organizira edukacije u
području postupanja u slučajevima seksualnog nasilja.
Cilj je iniciranog ciklusa edukacija omogućiti zaposlenicima kontinuitet stručne izobrazbe u ovom osjetljivom i važnom, do sada u zdravstvenim edukativnim sadržajima manje zastupljenom aspektu sadržaja, a koji je stručnom osoblju potreban obzirom na izazove posla kojim se bavimo.
Kontinuitet predavanja je i obveza nadležnih tijela koji slijede odrednice Postupka o postupanju u slučaju seksualnog nasilja; pravosudna tijela i policija, i zdravstvo, Centri za socijalnu skrb i odgojno obrazovne ustanove.
U sklopu toga, zadatak je svake zdravstvene ustanove prema drugim tijelima osigurati osposobljeno i kvalificirano osoblje, kontinuiranu izobrazbu stručnog osoblja iz područja seksualnog nasilja i koordinaciju aktivnosti. U našem timu su uz kliničog psihologa, psihijatar dr med A.Srkalović-Imširagić, i J.Kovačević dipl.med.techn. Cilj je u slučaju potrebe pružiti podršku, zaštitu i pomoć žrtvama, dostupnost profilakse sukladno med.indikaciji i proceduri, te omogućiti policijskim službenicima neometano provođenje krim. istraživanja tijekom ili po obavljenom pregledu/uz Informirani pristanak ili alternativno odredbi Zakona o kazn. postupku/. Prilikom ovog prvog predavanja prisutni su se mogli upoznati s nizom vrijednih informacija o problematici seksualnog nasilja. Ono, uz porast i drugih oblika nasilja, predstavlja sve učestaliji problem i izazov s kojim se suočavaju i zdravstveni radnici i suradničke profesije nastojeći što profesionalnije obaviti svoj posao. Informacije o mreži pomoći i potpore, funkcioniranje servisa i međusobne suradnje svih tijela uključenih u Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja preduvjet je spremnosti da se u situaciji kada je žrtvi potrebno osigurati podršku stručne osobe (psihijatra, psihologa)ona tu podršku i dobije,a time se sprečava dodatna traumatizacija. Dodatna je praktična korist edukacija senzibilizacija stručnog tima, kao i populacije u cjelini čime se dodatno ostvaruju rezultati i u području prevencije.

Kako se čulo prilikom predavanja, u više od 90% slučajeva žrtve su žene. Kao rizični čimbenici navode se spol, dob, zlouporaba sredstava ovisnosti, ranije iskustvo seksualnog i drugih oblika nasilja, neskladni partnerski odnosi, loš socioekonomski status, izbjeglištvo, migracije, rat, invaliditet, ograničenja intel.sposobnosti. prolongirano iskustvo stresa, nasilne veze i drugi vidovi traumatiziranja.

Prepoznata potreba za dodatnim osnaživanjem osoba izloženih nasilju, jačanju njihovog samopouzdanja , osvještavanja prava na samopoštovanje i po iskustvu traumatičnih nasilnih veza, bio je poticaj za formiranjem grupe za podršku i osnaživanje koja je pokrenuta od strane prof Matić, koordinatorice Projekta na primjeni Protokola,a u sklopu programa Dnevne bolnice za alkoholizam i dr.ovisnosti . Grupa je otvorena ne samo članovima i partnerima Dnevne bolnice već, po upućivanju sa naših drugih odjela i drugim pacijentima, te uz D1 uputnicu, i onima upućenim ambulantno. Povratne informacije primljene od pacijenata i parova djeluju motivirajuće u smislu ohrabrenja i nastavka ovog oblika rada.

Tijekom srpnja i kolovoza ciklus edukacija za stručno osoblje koje nije imalo priliku prisustvovati prvom predavanju se nastavlja: sljedeća u nizu, ovaj put u sklopu forenzičkih odjela, biti će održana u srijedu 31.7. u 13.30 sati na odjelu prof. dr. sc. Tije Žerković Palijan, prim. dr. med. ; sadržaji predavanja uključit će razmatranje pojmova iz Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja,kao i neka podijeljena iskustva "Ženske sobe- Centra za seksualna prava": njima čestitamo na vrijednih 17godina rada i zahvaljujemo na travanjskom predavanju s nadom u nastavak suradnje. Naša ustanova nastavlja s edukacijama uz slogan "Ne nasilju"uključujući ne svim oblicima nasilnog ponašanja. Tehnike nenasilnog rješavanja konflikata je i dio edukacije "Zdravih stilova života" u programu Dnevne bolnice za ovisnosti i pacijenti ih nalaze praktično korisnim.