Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

ODRŽANO PREDAVANJE „FIZIOTERAPIJA KOD DIJABETESA“

ODRŽANO PREDAVANJE „FIZIOTERAPIJA KOD DIJABETESA“

U petak 18.10.2019. u 17,00 sati u prostoru Doma kulture u Popovači, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača u suradnji s udrugom Dijabetičara grada Popovače organizirala je predavanje na temu Fizioterapija kod dijabetesa.


Predavači su bili djelatnici Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača: Kristijan Erendić, bacc. physyoth., Ana Hrabar, bacc. physyoth., Martina Komerički, bacc. physyoth., Danijel Vidović, fizioterapeut, Antonio Pernar, fizioterapeut i Iva Japec,fizioterapeut.


Uz teoretski dio o dijabetesu i fizioterapiji, fizioterapeuti su demonstrirali fizioterapeutske postupke za smanjenje boli: Emmett tehniku, ultrazvuk, elektroterapiju te TENS terapiju.

 

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika