Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM I MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM I MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom obilježavamo 19. studenog, a 20. studenog Međunarodni dan dječjih prava.


Ujedinjeni narodi su 20. studenoga 1959. godine usvojili „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Konvenciju je prihvatilo 196 zemalja svijeta, a među njima i Hrvatska. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje i zlostavljanje.


Tim povodom ovaj tjedan održavamo edukativne radionice kojima se promoviraju dječja prava. Djeca aktivno sudjeluju u radu i pokazuju veliko zanimanje za temu. Upoznati su s Konvencijom o pravima djece i pravima koje proizlaze iz nje. Isto tako osviješteni su da iz prava proizlaze i obveze i da uvijek moraju biti odgovorni za svoje postupke. Prava koja navode su: pravo na igru, školovanje i učenje, posjet liječniku, ljubav i pažnju roditelja, reći svoje mišljenje, izabrati prijatelje... Dužnosti koje su naveli su: brinuti o higijeni, poštovati starije od sebe, pomagati roditeljima, učiti i pisati zadaću, brinuti o urednosti svoje sobe, biti kulturni i pristojni...
Najviše ih je razveselio kreativni rad u kojem su izradili zajednički plakat o pravima i odgovornostima djece kojeg smo na kraju izložili u hodnik poliklinike.

 

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK