Centralni prijem pacijenata
Odjel za biologijsku psihijatriju i Odjel za psihosomatsko liječenje
Zavod za forenzičku psihijatriju
Dnevna bolnica
Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Detalji iz bolnice
Socioterapijski klub

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM I MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM I MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom obilježavamo 19. studenog, a 20. studenog Međunarodni dan dječjih prava.


Ujedinjeni narodi su 20. studenoga 1959. godine usvojili „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine „Konvenciju o pravima djeteta“. Konvenciju je prihvatilo 196 zemalja svijeta, a među njima i Hrvatska. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje i zlostavljanje.


Tim povodom ovaj tjedan održavamo edukativne radionice kojima se promoviraju dječja prava. Djeca aktivno sudjeluju u radu i pokazuju veliko zanimanje za temu. Upoznati su s Konvencijom o pravima djece i pravima koje proizlaze iz nje. Isto tako osviješteni su da iz prava proizlaze i obveze i da uvijek moraju biti odgovorni za svoje postupke. Prava koja navode su: pravo na igru, školovanje i učenje, posjet liječniku, ljubav i pažnju roditelja, reći svoje mišljenje, izabrati prijatelje... Dužnosti koje su naveli su: brinuti o higijeni, poštovati starije od sebe, pomagati roditeljima, učiti i pisati zadaću, brinuti o urednosti svoje sobe, biti kulturni i pristojni...
Najviše ih je razveselio kreativni rad u kojem su izradili zajednički plakat o pravima i odgovornostima djece kojeg smo na kraju izložili u hodnik poliklinike.

 

posjete

eliste čekanja

radno vrijeme ambulanti

ankete

posudionica

pristup informacijama

udruga bolesnika