Centralno naručivanje

Radnim danom
07:30-15:30h osobno, 10:00-14:00h telefonom  
Kontakt
Telefon: 044/569-207, 044/569-361
Naručivanje u ambulantu: 044/569-367
Fax: 044/670-910
E-mail: narucivanje@bolnicapopovaca.hr

 

UPUTE ZA PACIJENTE

  • Upute i priprema za dijagnostičke i terapijske postupke

  • Prava pacijenata

  • Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije iz arhive

  • Ostale informacije

     

 

ODRŽANA RADIONICA „OSNOVE PLANIRANJA OBROKA ZA OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI I ČLANOVE NJIHOVE OBITELJI“ 09.12.2019.

ODRŽANA RADIONICA „OSNOVE PLANIRANJA OBROKA ZA OSOBE OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI I ČLANOVE NJIHOVE OBITELJI“ 09.12.2019.

S obzirom na uspješnost i pozitivne reakcije na radionicu održanu 14.11.2019., održali smo još jednu radionicu na istu temu.

 

Dana 09.12.2019. u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan. Barbot“ Popovača održana je radionica „Osnove planiranja obroka za osobe oboljele od šećerne bolesti i članove njihove obitelji“.

 

Obzirom da obitelj ima ključnu ulogu u promijeni životnih navika sukladno preporuci Međunarodne dijabetičke federacije tijekom radionice provedena je temeljita edukacija svih sudionika (oboljelih i članova njihove obitelji) o količini, načinu pripreme i rasporedu unosa makronutrijenata po obrocima kroz cjelodnevni unos kalorija. Naglašeno je kako se ukupni dnevni energetski unos određuje individualno, prema stupnju uhranjenosti i tjelesne aktivnosti te da pravilna prehrana može smanjiti HbA1c za 1-2%. Također je istaknuto kako smanjenje HbA1c za 1 % prevenira i značajno smanjuje rizik od nastanka kasnih kroničnih komplikacija šećerne bolesti, ali i smrtnosti.

 

Cilj radionice je prikazati kako smjernice koje se temelje na znanstvenim spoznajama pretočiti u svakodnevnu praksu, tj. prikazati količinu i ritam energijskog unosa tijekom dana. Usvajanje zdravih prehrambenih navika te unos namirnica u prikladnim količinama serviranja mogu odgoditi ili prevenirati komplikacije šećerne bolesti.

 

Promjena prehrambenih navika i stila života djelotvoran je i siguran način za poboljšanje regulacije glikemije.

Opći podaci

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1 44317 Popovača


OIB: 76024026802
TELEFON: 044/ 569 200
TELEFAKS: 044/ 679 005
E- MAIL: bolnica-popovaca@sk.htnet.hr ; pisarnica@bolnicapopovaca.hr
MATIČNI BROJ: 3319105
IBAN:HR8324840081104545324
BANKA: RAIFFEISEN BANK